Hà Thị Thắm-Freelancer in Trà Vinh,Vietnam

Hà Thị Thắm

country flag

Trà Vinh, Vietnam

Nhập liệu bảng tính, văn bản

-

Local Time - 03:50 AM

Current Availability

Not selected

About Me


Tôi tên Hà THị Thắm, tôi là một giáo viên Tin học, Tôi muốn sử dụng chuyên môn cũng như kỹ năng của mình có để tham gia những dự án giúp tôi có thêm thu nhập

My Expertise


Explore & Appreciate my Work


Hà Thị Thắm has not added any portfolio

My Project History & Feedbacks


0

0 total

5

4

3

2

1

My Endorsements


Hà Thị Thắm hasn't been endorsed yet

My Education


Work Experience


Certifications


$2/hr

Total Earnings

$ 0


Projects Completed

0


Services Delivered

0


Buyer worked with

0Feedbacks

0


Followers


Total Refund

0


Contest Completed

0

Member since

My Articles


No Articles Posted

Top Freelancers by skills


Top Freelancers by skill & country


Top Freelancers by city


Freelancers in HanoiFreelancers in Ho Chi Minh CityFreelancers in Da NangFreelancers in HaiphongFreelancers in Bien HoaFreelancers in Can ThoFreelancers in Thuan AnFreelancers in Di AnFreelancers in HueFreelancers in Vung TauFreelancers in Nha TrangFreelancers in Long XuyenFreelancers in Thai NguyenFreelancers in Ninh HoaFreelancers in Rach GiaFreelancers in Chi LinhFreelancers in Qui NhonFreelancers in Sa DecFreelancers in Da LatFreelancers in Nam DinhFreelancers in Vinh ChauFreelancers in Phu QuocFreelancers in VinhFreelancers in GJuc TrongFreelancers in Phan ThietFreelancers in La GiFreelancers in Thot NotFreelancers in Can GiuocFreelancers in Bao LocFreelancers in Ha LongFreelancers in Buon Ma ThuotFreelancers in Cam RanhFreelancers in Huyen Lam HaFreelancers in Viet TriFreelancers in Vinh LongFreelancers in Cam Pha MinesFreelancers in Cam PhaFreelancers in Quan GJuc ThinhFreelancers in O MonFreelancers in Buon HoFreelancers in My ThoFreelancers in Co GJoFreelancers in Soc TrangFreelancers in PleikuFreelancers in Binh ThuyFreelancers in Thanh HoaFreelancers in Ca MauFreelancers in Thoi LaiFreelancers in Bac LieuFreelancers in Yen VinhFreelancers in Hoa BinhFreelancers in Phong GJienFreelancers in Vinh ThanhFreelancers in Go CongFreelancers in Yen BaiFreelancers in Binh MinhFreelancers in Song CauFreelancers in Phan Rang-Thap ChamFreelancers in Thu Dau MotFreelancers in Cai RangFreelancers in Cung KiemFreelancers in Son TayFreelancers in Cu ChiFreelancers in Mong CaiFreelancers in Chau DocFreelancers in Quan GJuc ThanhFreelancers in Tuy HoaFreelancers in Nghia LoFreelancers in Tan AnFreelancers in Thanh Pho Uong BiFreelancers in Cao LanhFreelancers in Gia NghiaFreelancers in Ben TreFreelancers in Tam KyFreelancers in Hai DuongFreelancers in Tra VinhFreelancers in Lang SonFreelancers in Can GioFreelancers in Bim SonFreelancers in Bac GiangFreelancers in Thai BinhFreelancers in Ha DongFreelancers in Phu KhuongFreelancers in Kon TumFreelancers in Bac NinhFreelancers in Cao BangFreelancers in Dien Bien PhuFreelancers in Hung YenFreelancers in Ha TienFreelancers in Ninh BinhFreelancers in Lao CaiFreelancers in Tay NinhFreelancers in Tuyen QuangFreelancers in Quang NgaiFreelancers in Hoi AnFreelancers in Ha GiangFreelancers in Phu LyFreelancers in Dong HoiFreelancers in Cat BaFreelancers in Ha TinhFreelancers in Xuan MaiFreelancers in Quang MinhFreelancers in Vi ThanhFreelancers in Dong XoaiFreelancers in thi xa Quang TriFreelancers in Thi Tran Tan ThanhFreelancers in Ea DrangFreelancers in Muong LayFreelancers in Son LaFreelancers in Vinh YenFreelancers in Bac KanFreelancers in Dong HaFreelancers in Nha BeFreelancers in Co LoaFreelancers in GJinh VanFreelancers in Duong GJongFreelancers in Binh LongFreelancers in Sa Pa

Copyright © 2024 | Truelancer.com